Čo je Študentský Parlament ?

Študentský parlament je poradný orgán primátora mesta. Jeho hlavnou úlohou je aktívne zapojenie mládeže do celkového života v meste Považská Bystrica a možnosť podieľať sa na riešení problémov mládeže svojimi návrhmi. Hlavnou úlohou je neustále sledovať potreby a záujmy mladých ľudí, porovnávať ich so skutočnými možnosťami na ich realizáciu a napomáhať vytváraniu podmienok na riešenie tak, aby možností na využívanie voľného času v našom meste bolo dostatok. Prednášať podnety, problémy a návrhy na ich riešenie od mladých ľudí do orgánov samosprávy mesta a iných kompetentných orgánov (TSK).

  • Podľa svojich možností organizuje športovo-kultúrne akcie určené hlavne pre mladých ľudí.
  • Prirpavuje kultúrne podujatia.
  • Rozne mimoškolske aktivity na zlepšenie života mládeže v Považskej Bystrici.

Oficiálne logo ŠPMPB

Nájdete nás: