Členovia Študentského parlamentu

Členom ŠP sa može stať iba študnet strednej školy na území Mesta Považská Bystrica delegovaný touto školou v súlade s jej internými predpismi.

Gymnázium   Vladka Jalakšová    Rebeka Filípková
Obchodná akadémia  Lenka Slovíková  Simona Konrádová  Monika Holbová
Stredná zdravotnícka škola  Laura Keblúšková  Zuzana Mohyláková
Stredná priemyselná škola    Andrea Kardošová  Natália Decká
Stredná odborná škola strojnícka    Majka Kresáňová  
Stredná odborná škola  Miloš Frolo  Ľubomír Mako  

 

 

Vedenie Študentského Parlamentu:

  • Predseda Šp: Simona Konrádová
  • Podpredseda Šp: Monika Holbová
  • Tajomník Šp: Simona Konrádová
  • Čestní členovia: Martin Všelko, Alexandra Šujanská, Natália Pavlovičová, Simona Gežová,Karolína Kvaššayová

 

 

Klub sympatizantov ŠPMPB:

  • Martin Gálik, Júlia Ferancová, Matej Žabka, Zuzana Brzá, Monika Rezáková, Ján Binder, Milan Dermek, Simona Blašková, Adrián Kvaššay
Nájdete nás: